Замјеник градоначелника

Опис послова радног мјеста и одговорности:

 • Осигурава ефективан и ефикасан рад јавне управе
 • Осигурава припрему, усвајање и извршење буџета
 • Издаје обвезујуће налоге
 • По овлашћењу градоначелника потписује одлуке и друге управне акте којима се извршавају закони и други подзаконски акти, изузевши оне који су набројани у члану 52 Статута Брчко дистрикта БиХ
 • За извршавање послова одговоран је градоначелнику
 • Знатно и ефективно доприноси ефективном, ефикасном, транспарентном грађанима наклоњеном и економичном руковођењу у јавној управи
 • Обавља редовне административне обавезе и дужности градоначелника
 • Осигурава координацију у руковођењу и пружа помоћ одјељењима Владе уз помоћ главног координатора Владе
 • Врши политичку и стратешку анализу
 • Транспарентно сарађује са другим органима управе и институцијама
 • Функционално и организацијски извршава задатке Кабинета градоначелника
 • Помаже градоначелнику у обављању његових дужности и представља градоначелника у његовом одсуству
 • Има извршна овлашћења која су му наведена у законима Брчко дистрикта БиХ
 • Осигурава ефикасан рад јавне управе
 • Осигурава функционирање система унутрашње контроле у органима управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ
 • Координира испуњење обавеза и дужности Владе у вези са стратешким инвестицијским улагањима у Брчко дистрикту БиХ и надзире пројекте инфраструктуре
 • Осигурава дефинисање и провођење концепта и плана имплементације за проактивну и дугорочну културну политику.

Анто Домић, Др сц. мед.

Замјеник градоначеника

E-mail:

anto.domic@tel.net.ba

Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Датум и мјесто рођења: 19. фебруар 1967, Брчко
Брачно стање: ожењен, отац једног дјетета

Образовање:

 • 2022.   - докторирао на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци
 • 2014.  - магистрирао на Медицинском факултету Универзитета у Тузли
 • 2002–2004. – Медицински факултет Универзитета у Тузли, постдипломске студије
 • 1988–1992. и 1994–1997. – Медицински факултет Универзитета у Тузли
 • 1982–1986. – Школа за средње усмјерено образовање и васпитање „Васо Пелагић“, Брчко, здравствена струка, звање: медицинска сестра – техничар
 • 1974–1982. – основна школа у Горњој Скакави и Бијелој

Професионална и политичка каријера:

  • 2021. – замјеник градоначелника Брчко дистрикта БиХ
  • 2016–2021. – замјеник градоначелника Брчко дистрикта БиХ
  • 2012–2016. – градоначелник Брчко дистрикта БиХ
  • 2009–2012. – замјеник градоначелника Брчко дистрикта БиХ
  • 2008–2009. – посланик у Скупштини Брчко дистрикта БиХ
  • 2006–2008. – замјеник градоначелника Брчко дистрикта БиХ
  • 2004–2006. – посланик у Скупштини Брчко дистрикта БиХ
  • 2000–2004. – члан прелазне Владе Брчко дистрикта БиХ, шеф Одјељења за здравство и остале услуге
  • 1998–2000. – директор Дома здравља са стационаром Равне Брчко у Бијелој

  Чланства, признања и награде:

   • Носилац Споменице Домовинског рата
   • од 1998. – предсједник Одбора Хрватске демократске заједнице за Брчко дистрикт БиХ (ХДЗ)
   • 2006–2011. – члан Предсједништва ХДЗ-а БиХ
   • 2006–2011. – члан Средишњег одбора ХДЗ-а БиХ
   • 2006–2011. – члан Националног вијећа ХДЗ-а БиХ
   • од 2011. – потпредсједник ХДЗ-а БиХ
   • од 2011. – члан Предсједништва и Националног вијећа ХДЗ-а БиХ
   • од 2011. – члан Предсједништва и Средишњег одбора ХДЗ-а БиХ

   Остало:

   • 1986–1987. – служио војни рок
   • 1992–1996. – припадник санитетске струке 108. ХВО бригаде