Dogradonačelnik

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

 • Osigurava efektivan i učinkovit rad javne uprave
 • Osigurava pripremu, usvajanje i izvršenje proračuna
 • Izdaje obvezujuće naloge
 • Po ovlasti gradonačelnika potpisuje odluke i druge upravne akte kojima se izvršavaju zakoni i drugi podzakonski akti, izuzevši one koji su nabrojani u članku 52. Statuta Brčko distrikta BiH
 • Za izvršavanje poslova odgovoran je gradonačelniku
 • Znatno i efektivno doprinosi efektivnom, učinkovitom, transparentnom građanima naklonjenom i ekonomičnom rukovođenju u javnoj upravi
 • Obavlja redovite administrativne obveze i dužnosti gradonačelnika
 • Osigurava koordinaciju u rukovođenju i pruža pomoć odjelima Vlade uz pomoć glavnog koordinatora Vlade
 • Vrši političku i stratešku analizu
 • Transparentno surađuje s drugim tijelima uprave i institucija
 • Funkcionalno i organizacijski izvršava zadaće Ureda gradonačelnika
 • Pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i predstavlja gradonačelnika u njegovom odsustvu
 • Ima izvršne ovlasti koje su mu navedene u zakonima Brčko distrikta BiH
 • Osigurava učinkovit rad javne uprave
 • Osigurava funkcioniranje sustava unutrašnje kontrole u tijelima i institucijama Brčko distrikta BiH
 • Koordinira ispunjenje obveza i dužnosti Vlade u vezi sa strateškim investicijskim ulaganjima u Brčko distriktu BiH i nadzire projekte infrastrukture
 • Osigurava definiranje i provođenje koncepta i plana implementacije za proaktivnu i dugoročnu kulturnu politiku.

Anto Domić, dr. med. sc.

Dogradonačelnik

E-mail: anto.domic@tel.net.ba
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Nadnevak i mjesto rođenja: 19. veljače 1967., Brčko
Bračno stanje: oženjen, otac jednog djeteta

Naobrazba:

 • 2022.   - doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci
 • 2014.  - magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • 2002. – 2004. – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, poslijediplomski studij
 • 1988. – 1992. i 1994. – 1997. – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • 1982. – 1986. – Škola za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje „Vaso Pelagić“, Brčko, zdravstvena struka, zvanje: medicinska sestra – tehničar
 • 1974. – 1982. – osnovna škola u Gornjoj Skakavi i Bijeloj

Profesionalna i politička karijera:

 • 2021. – dogradonačelnik Brčko distrikta BiH
 • 2016. – 2021. – dogradonačelnik Brčko distrikta BiH
 • 2012. – 2016. – gradonačelnik Brčko distrikta BiH
 • 2009. – 2012. – dogradonačelnik Brčko distrikta BiH
 • 2008. – 2009. – zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH
 • 2006. – 2008. – dogradonačelnik Brčko distrikta BiH
 • 2004. – 2006. – zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH
 • 2000. – 2004. – član prijelazne Vlade Brčko distrikta BiH, predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge
 • 1998. – 2000. – ravnatelj Doma zdravlja sa stacionarom Ravne Brčko u Bijeloj

Članstva, priznanja i nagrade:

 • Nositelj Spomenice Domovinskoga rata
 • Od 1998. – predsjednik Odbora Hrvatske demokratske zajednice za Brčko distrikt BiH (HDZ)
 • 2006. – 2011. – član Predsjedništva HDZ-a BiH
 • 2006. – 2011. – član Središnjeg odbora HDZ-a BiH
 • 2006. – 2011. – član Nacionalnog vijeća HDZ-a BiH
 • Od 2011. – potpredsjednik HDZ-a BiH
 • Od 2011. – član Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a BiH
 • Od 2011. – član Predsjedništva i Središnjeg odbora HDZ-a BiH

Ostalo:

 • 1986. – 1987. – služio vojni rok
 • 1992. – 1996. – pripadnik sanitetske struke 108. HVO brigade