Главни координатор Владе

Опис послова радног мјеста и одговорности:

 • Директно је одговоран градоначелнику и замјенику градоначелника
 • Сарађује са одјељењима Владе, институцијама Брчко дистрикта БиХ, домаћим и међународним организацијама, средствима информисања
 • Врши координацију између Владе и Скупштине
 • Одобрава подношење налога за набавку роба и услуга
 • Одобрава реализацију налога за пријенос средстава за набављене робе и услуге Кабинета градоначелника
 • Координира радом одјељења Владе и институција Брчко дистрикта БиХ
 • Помаже градоначелнику у ефикасном провођењу Владине политике
 • Координира активности које захтијевају сарадњу више одјељења Владе и координира активности између Владе, јавне управе и других институција Брчко дистрикта БиХ
 • Помаже градоначелнику у ефикасном провођењу Владине политике и осигурава учинковито управљање Владиним активностима у складу са инструкцијама градоначелника
 • Осигурава ефикасно управљање Владиним активностима у складу са инструкцијама градоначелника
 • Може имати извршна овлашћења ако је то прописано законима Брчко дистрикта БиХ
 • Координира и прати закључке и друге акте донесене на сједници Владе.

Биографија

Жељко Антић

Главни координатор

E-mail: zeljko.antic@bdcentral.net
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: 049 240-810
Датум и мјесто рођења: 30. 8. 1982. године у Брчком
Брачно стање: ожењен, отац троје дјеце 

Образовање:

 • Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, дипломирао 2007. године, звање: дипломирани инжењер менаџмента 
 • Економска школа у Брчком 
 • I основна школа Брчко

Професионална и политичка каријера:

 • 2021. године главни координатор Владе Брчко дистрикта БиХ
 • 2016–2020. – посланик у Скупштини Брчко дистрикта БиХ 
 • 2012–2016. – посланик у Скупштини Брчко дистрикта БиХ 
 • 2000. запослен у приватној фирми „Жељо Комерц“ д. о. о.

Чланства, признања и награде:

 • Члан Савеза независних социјалдемократа од 2000. године; члан Главног одбора СНСД-а