Glavni koordinator Vlade

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

 • Izravno je odgovoran gradonačelniku i dogradonačelniku
 • Surađuje s odjelima Vlade, institucijama Brčko distrikta BiH, domaćim i međunarodnim organizacijama, sredstvima informiranja
 • Vrši koordinaciju između Vlade i Skupštine
 • Odobrava podnošenje naloga za nabavu roba i usluga
 • Odobrava realizaciju naloga za prijenos sredstava za nabavljene robe i usluge Kabineta gradonačelnika
 • Koordinira radom odjela Vlade i institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u učinkovitom provođenju Vladine politike
 • Koordinira aktivnosti koje zahtijevaju suradnju više odjela Vlade i koordinira aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u učinkovitom provođenju Vladine politike i osigurava učinkovito upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu s instrukcijama gradonačelnika
 • Osigurava učinkovito upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu s instrukcijama gradonačelnika
 • Može imati izvršne ovlasti ako je to propisano zakonima Brčko distrikta BiH
 • Koordinira i prati zaključke i druge akte donesene na sjednici Vlade.

Željko Antić

Glavni koordinator

E-mail: zeljko.antic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-810
Nadnevak i mjesto rođenja: 30. 8. 1982., Brčko
Bračno stanje: oženjen, otac troje djece 

Naobrazba:

 • Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, diplomirao 2007. godine, zvanje: diplomirani inženjer menadžmenta 
 • Ekonomska škola u Brčkom 
 • I. osnovna škola Brčko

Profesionalna i politička karijera:

 • 2021. – glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH
 • 2016. – 2020. – zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH 
 • 2012. – 2016. – zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH 
 • 2000. – zaposlen u privatnoj tvrtki „Željo Komerc“ d. o. o.

Članstva, priznanja i nagrade:

 • Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata od 2000. godine; član Glavnog odbora SNSD-a