Vlada održala prvi nastavak 20. redovne sjednice

23.7.2021. Vlada Brčko distrikta BiH na prvom nastavku 20. redovne sjednice usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju programa subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH – transfer Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

Image for news

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamata u iznosu od 1.200.000,00 KM osiguranje Budžetom Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. Sredstva dodijeljena u skladu sa ovim programom moraju biti utrošena do 31. 12. 2021. godine.

Svrha ovog programa je omogućiti preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata. 

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama, drugim pravnim i fizičkim osobama u Odjeljenju za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o finansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, Nacrt odluke o promjeni namjene javnog dobra kao i Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist udruženja građana „Forum mladih za demokraciju“.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za rad i materijalne troškove Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, Smjernica za izradu nacrta odluke o odobravanju i načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija Crvenom križu/krstu Brčko distrikta BiH i mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za zapošljavanje za preraspodjelu neiskorištenihsredstava po ranijim programima samozapošljavanja, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt memoranduma o razumijevanju u oblasti kulturne saradnje između Savjeta ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dva modela osnivanja instituta. 

Na današnjoj sjednici razmatrana je i informacija s prijedlogom zaključka o postupku izrade regulacionog plana dijela stambenog naselja „Centar II“.