Vlada održala 100. vanrednu sjednicu

8.5.2020. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 100. vanrednoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja usluga smještaja i boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Brčko distrikta BiH.

Image for news

Ovom odlukom odobrava se oslobađanje plaćanja mjesečne cijene usluge smještaja i boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Brčko distrikta BiH korisnicima tih usluga, utvrđene Odlukom o načinu finansiranja boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Brčko distrikta BiH. 

Oslobađanje iz ove odluke se odnosi na period trajanja prekida odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama od 16. 3. 2020. godine. 

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za 2020. godinu – I. dio. 

Ovim programom planira se utrošak odobrenih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u iznosu od 5.500.000,00 KM koja su izdvojena za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima. Sredstva će se koristiti za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH, nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom.