Vlada odobrila transfer za treći pokušaj vantjelesne oplodnje

14.7.2021. Na prvom nastavku 19. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za treći pokušaj vantjelesna oplodnje u visini od 165.000,00 KM. Pravo na finansiranje trećeg pokušaja asistirane reprodukcije, u skladu sa Programom, imaju osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH ženskog pola do napunjenih 45 godina života koje su dva puta prošle cjelokupnu proceduru asistirane reprodukcije po projektu koji provodi Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

Image for news

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine.

Članovi Vlade danas su, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odobrili Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za nabavu Aku-ček trakica u visini od 200.000,00 KM.