Uskoro obuke zaposlenika oko programskog budžetiranja

15.7.2021. Projekat Evropske unije „Daljnja podrška upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini” počeo je 1. jula 2020. godine i trajat će do 31. decembra, 2022. godine. Na početku projekta stručni tim je predstavljen svim korisnicima, putem Zoom platforme.

Image for news

Korisnici su upoznati da Projekat realizuje međunarodni konzorcij koji predvodi DAI/Human Dynamics, a da su  glavni korisnici projekta: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH.

„Opći cilj  projekta je  poboljšanje upravljanja javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda i unapređenjem procesa planiranja budžeta. U dosadašnjim aktivnostima stručni tim je pripremio niz dokumenata. Najprije je izrađena Analiza nedostataka i preporuke za unapređenje zakonskih i podzakonskih akata s ciljem uvođenja programskog budžetiranja na svim nivoima vlasti. Sljedeći pripremljeni dokumenti su: predložene izmjene i dopune zakonskih propisa i prijedlog programske strukture budžeta, a nedavno su završeni prijedlozi izmjena i dopuna podzakonskih akata”, izjavila je Brankica Lenić, ključni ekspert međunarodnog konzorcija za Brčko distrikt BiH.

Ona je nakon današnjeg sastanka u brčanskoj Direkciji za finansije podsjetila da se trenutne aktivnosti odnose na pripremu metodologije za uspostavljanje veze između strateškog, srednjoročnog i godišnjeg budžetiranja, a potom slijedi izrada priručnika za srednjoročno planiranje i priručnika za programski budžet. Najesen je planiran početak obuka zaposlenika brčanske Direkcije za finansije, ali i zaposlenika drugih institucija Brčko distrikta BiH koji su uključeni u upravljanje javnim finansijama.