Poziv za NVO, MZ, UG i fondacije da dostave e-mail adrese

8.4.2021. Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH poziva nevladine organizacije, mjesne zajednice, udruženja građana i fondacije s područja Brčko distrikta BiH da Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG dostave kontakt e-mail u svrhu omogućavanja kvalitetnije komunikacije sa NVO sektorom.