Održana sjednica Štaba za zaštitu i spašavanje

23.10.2020. Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu kojom se svim ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta BiH u narednih 15 dana ograničava obavljanje djelatnosti do 23.00 sata, a petkom, subotom i nedjeljom do 24.00 sata uz obavezu poštovanja svih važećih preporuka i mjera za zaštitu od širenja korona virusa.

Image for news

Ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta BiH omogućava se 30 minuta tolerancije kao određeni period u kojem bi gosti bili dužni napustiti objekat nakon isteka propisanog radnog vremena.

Štab je također, nakon razmatranja stanja u školama i uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, usvojio naredbu da protokol za početak nastave u vezi s COVID-19 sa svim pripisanim mjerama i narednih 15 dana ostaje na snazi.

Usvojena je Naredba da se stupi u nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, na zahtjev Stručne službe Skupštine, za potrebe Lokalne izborne komisije za neometano provođenje lokalnih izbora u skladu s epidemiološkim mjerama.

Štab za zaštitu i spašavanje donio je i naredbu kojom se propisuje obavezno nošenje maski na autobuskim stajalištima gdje se okuplja veliki broj ljudi kao i naredbu da se Inspektoratu Brčko distrikta BiH omogući inspekcijska kontrola gradskog, prigradskog, međuentitetskog i javnog međunarodnog saobraćaja.

Štab za zaštitu i spašavanje ukazao je na obavezu poštovanja naredbi o nošenju maski u zatvorenom prostoru i najavio da će stupanjem na snagu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Brčko distrikta BiH sankcije za kršenje naredbi, odnosno odredbi zakona biti znatno rigoroznije.