Održan drugi nastavak 63. redovne sjednice

5.7.2019. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem, drugom nastavku 63. redovne sjednice odobrila je Nacrt Zakona o dopuni Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o metodama i načinu vršenja analize opravdanosti poreznih i neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i postupku uspostave i vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta BiH, Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju metodologije izrade organizacionog plana organa javne uprave Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime donacije Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH i donacije Udruženju penzionera Republike Srpske za banjsko-klimatsko liječenje penzionera.

Na zahtjev poslanice Skupštine Brčko distrikta BiH dr. Lidije Ljubojević Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju informacije u vezi s nabavkom CT uređaja i uređaja za magnetnu rezonancu.

S dnevnog reda povučen je Nacrt odluke o visini dodatka na platu u Odjeljenju za javni registar.