Na području Distrikta u toku vježba osposobljavanja za traganje i spašavanje u ruševinama

9.9.2021. Na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na lokaciji nekadašnjeg tekstilnog kombinata „Interplet“ u toku je treća po redu vježba osposobljavanja za traganje i spašavanje u ruševinama (USAR) u urbanim sredinama u kojoj učestvuju pripadnici Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Image for news

Današnju vježbu posjetio je i šef Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH Bogdan Bratić koji je kazao da je cilj vježbe da se osposobe ljudi koji će moći djelovati u slučaju prirodnih katastrofa kako bi pružili podršku unesrećenima.

„Bitno je imati osposobljene pripadnike Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH koji bi djelovali u svakom trenutku u slučaju klizišta, zemljotresa, odrona. Pored ove vježbe mi smo imali i vježbe gdje smo osposobili naše ljude i za druga djelovanja kao što je spašavanje na vodi i slično tako da će ti segmenti spašavanja koje smo prošli u narednom periodu značiti kako našoj lokalnoj zajednici tako i u zajednicama u okruženju. U subotu će biti završna vježba nakon čega u oktobru idemo na vježbu u Banju Luku gdje će biti prilika da se pokažu sva ova iskustva koja su stečena“, kazao je Bratić.

Obuku obavljaju instruktori MUP-a Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite, a jedan od njih je i Mladen Vinković, zapovjednik državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

„Trenutno su ljudi podijeljeni u tri radne tačke gdje se rade tri vrste vještina, a to su probijanje zidova, postavljanje podupirača i rad s pneumatskom opremom. Za ovih nekoliko dana koliko traje vježba vidio sam da su momci jako dobro motivirani i da je lijepo s njima raditi“, kazao je Vinković.

Predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima (AZUR) Haris Delić kazao je da se ovaj projekat provodi od 2019. godine na području BiH i da je finansiran od strane Evropske unije u iznosu od oko 1,5 miliona eura.

„Prije nekoliko dana imali smo sastanak upravnog odbora gdje je delegacija Evropske unije pokazala zahvalnost na svemu onome što smo do sada završili i što smo do sada postigli kroz ovaj projekat. Cilj je jačanje kapaciteta naših civilnih zaštita radi pristupanja mehanizmu civilne zaštite Evropske unije tako da ćemo do kraja godine dati aplikaciju i postati, nadam se krajem ove godine ili početkom naredne, punopravni članovi mehanizma civilne zaštite Evropske unije bez obzira što nismo članica i na taj način ojačati i naše kapacitete, dobijati lakše međunarodnu pomoć i naravno biti na raspolaganje ako bude potrebno da se djeluje i izvan BiH“, kazao je Delić.

Vježba osposobljavanja za traganje i spašavanje u ruševinama počela je 4. 9. 2021. godine i trajat će do 11. 9. 2021. godine.