Aktivnosti provjere vjerodostojnosti prijavljenih adresa teku po planu

14.10.2020. Šef Pododjeljena za lične dokumente Vlade Brčko distrikta BiH Hajrudin Jusufović izjavio je da su na području Brčko distrikta BiH u toku aktivnosti kontrole prijavljenih adresa i da je zadovoljan trenutnom saradnjom s građanima.

Image for news

On je kazao da su u periodu od 15. 9. 2020. do 1. 10. 2020. godine izvršene 3.804 provjere i da je od toga kod 1.907 osoba utvrđen status. 

„Registrovano je 112 lica koja su za daljnju provjeru, 282 lica koja su u inostranstvu, 17 umrlih lica, 24 lica koja su preselila na drugu adresu u Brčko distriktu BiH, 9 lica koja su odbila saradnju i za 1.463 lica registrovan je uredan status prebivališta. Kod 112 lica nije nađena adresa i niko za njih ne zna, ni predsjednici mjesnih zajednica ni komšije i nisu nikada stanovali na tim adresama. Kada je u pitanju 17 umrlih osoba, te osobe nisu nikada obrisane iz evidencije prijavljenih adresa iz ranijeg perioda prije 2015. godine. Do ovoga je došlo vjerovatno što iz inostranstva konzularna predsjedništva nisu dostavila te podatke ili njihove porodice nisu tražile da se ovdje izbrišu iz liste. Mi smo analizom biračkih spiskova utvrdili i skinuli mrtve. Taj podatak još stoji, ali u narednom periodu ćemo to sve završiti”, kazao je Jusufović dodajući da će osobe koje su odbile saradnju s anketarima biti provjerene od strane Policije Brčko distrikta BiH kako bi se utvrdio njihov boravišni status. 

On je dodao da do sada nije bilo potrebe za hitnom intervencijom Policije na terenu, osim, kako je istakao, jednog manjeg incidenta. 

„Kada su u pitanju osobe koje nisu zatečene na adresi i za koje niko nije čuo, rješavat ćemo u koordinaciji s Policijom. U tom slučaju policijski službenici bi izašli na lice mjesta, sačinili zapisnik koji bi dostavili nama na daljnje postupanje. Protiv takvih osoba može se voditi upravni postupak, novčano ih kazniti ili oduzeti lične dokumente”, kazao je Jusufović. 

On je napomenuo da se određene zabune pojavljuju kod građana zbog dvije aktivnosti anketiranja koje se vode na području Distrikta.

„Trenutno državna Agencija za statistiku također vrši anketiranje građana Brčko distrikta BiH o broju radne snage u Brčko distriktu BiH, odnosno broju radno sposobnog stanovništva i njihovi anketari rade kontinuirano, tokom čitave godine. Zbog toga dolazi do zabune kod građana, odnosno prigovaraju anketarima Javnog registra kako su već bili kod njih, iako su to bili anketari državne Agencije za statistiku”, istakao je Jusufović. 

Do sada su provjere rađene u mjesnim zajednicama 4. Juli, Brod, Meraje, Rijeke, Centar 2, Centar 5, Broduša, Ivici, Grčica, Klanac, Brezik, Brka, Prutače, Srpska Varoš, Kolobara i Bijela. 

Jusufović je uputio apel svim građanima Brčko distrikta BiH da u skladu sa svojim mogućnostima i u saradnji s predsjednicima mjesnih zajednica daju potrebne informacije anketarima.