Влада Дистрикта усвојила Одлуку о висини новчане помоћи запосленицима усљед раста потрошачких цијена

8.9.2023. Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 17. редовној сједници, на приједлог Дирекције за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, усвојила је Одлуку о висини новчане помоћи запосленицима усљед раста потрошачких цијена у Брчко дистрикту БиХ за 2023. годину.

Image for news

Висина новчане помоћи увећана је за 1.000,00 КМ у односу на прошлу годину, те ове године износи до 2.400,00 КМ. Висина новчане помоћи не подлијеже опорезивању и не сматра се дохотком од несамосталне дјелатности. Новчану помоћ послодавац може исплатити искључиво до 31. 12. 2023. године.

Послодавци су у случају исплате новчане помоћи дужни да Пореској управи доставе обавјештење о висини исплаћене новчане помоћи до 10. јануара 2024. године у складу са Правилником о примјени Закона пореза на доходак које треба да садржи: назив и ЈИБ послодавца, износ исплаћене новчане помоћи запосленику, укупан број запосленика којима је исплаћена новчана помоћ те укупан износ исплаћене помоћи.

На приједлог Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу, усвојена је Одлука о одобравању Програма утрошка средстава за суфинансирање USAID пројекта „Diaspora invest“ у износу од 70.000,00 КМ.

На приједлог Полиције Брчко дистрикта БиХ Влада Дистрикта одобрила је и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Полицији Брчко дистрикта БиХ, као и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама Закона о полицијским службеницима Брчко дистрикта БиХ.

Влада Дистрикта је на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду одобрила и Смјернице за израду нацрта закона о пољопривредном земљишту Брчко дистрикта БиХ.

Такође, разматране су и информације у вези са примјеном Одлуке о ограничавању марже на поједине животне намирнице и друге производе и Одлуке о ограничавању марже за нафтне деривате.