Vlada Distrikta usvojila Odluku o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena

8.9.2023. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 17. redovnoj sjednici, na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, usvojila je Odluku o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu BiH za 2023. godinu.

Image for news

Visina novčane pomoći uvećana je za 1.000,00 KM u odnosu na prošlu godinu te ove godine iznosi do  2.400,00 KM. Visina novčane pomoći ne podliježe oporezivanju i ne smatra se dohotkom od nesamostalne djelatnosti. Novčanu pomoć poslodavac može isplatiti isključivo do 31. 12. 2023. godine.

Poslodavci su u slučaju isplate novčane pomoći dužni da Poreznoj upravi dostave obavještenje o visini isplaćene novčane pomoći do 10. januara 2024. godine u skladu s Pravilnikom o primjeni Zakona poreza na dohodak koje treba da sadrži: naziv i JIB poslodavca, iznos isplaćene novčane pomoći zaposleniku, ukupan broj zaposlenika kojima je isplaćena novčana pomoć te ukupan iznos isplaćene pomoći.

Na prijedlog Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju, usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za sufinansiranje USAID projekta „Diaspora invest“ u iznosu od 70.000,00 KM.

Na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH Vlada Distrikta odobrila je i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji Brčko distrikta BiH, kao i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH.

Vlada Distrikta je na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila i Smjernice za izradu nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu Brčko distrikta BiH.

Također, razmatrane su i informacije u vezi s primjenom Odluke o ograničavanju marže na pojedine životne namirnice i druge proizvode i Odluke o ograničavanju marže za naftne derivate.