Кабинет градоначелника

Градоначелник представља и заступа Брчко дистрикт БиХ и врши извршну власт Дистрикта, проводи законе које доноси Скупштина Дистрикта и Парламентарна скупштина БиХ.

Градоначелник је шеф Владе, предсједава Владом и осигурава сарадњу између појединих одјељења Владе Дистрикта, надзире пружање услуга јавности и осигурава ефикасан рад Владе и других органа Дистрикта.

Врши дужност највишег руководиоца свих јавних радника запослених у Дистрикту, те дужност супервизора над радом Полиције Дистрикта, издаје инструкције за проводјење политике Дистрикта у области јавне сигурности, одлучује о подношењу тужбе или заступа Дистрикт у одбрани интереса Дистрикта.

Градоначелник је одговоран за чување имовине Дистрикта.

Опис програма рада:

  • Градоначелник контролише извршни дио власти.
  • Извјештава Скупштину о свим физичким и финансијским активностима Владе.
  • Градоначелник представља и заступа Дистрикт.
  • Заједно са члановима Владе Дистрикта сарадјује са органима и институцијама Босне и Херцеговине и ентитета, сходно правима, дужностима и одговорностима утврђеним Уставом и законима БиХ, те Статутом и законима Дистрикта.
  • Проводи законе које доноси Скупштина Дистрикта и Парламентарна скпштина БиХ. Дужност и обавеза градоначелника је да о свом раду информише јавност и средства информисања.

Руковођење

Кабинетом градоначелника руководи шефица Кабинета Сабина Узуновић.

Контакт

Сабина Узуновић
Тел: +387 49 490 011
Факс: +387 49 490 020
e-mail: sabina.uzunovic@bdcentral.net