Odobren Nacrt zakona o zaštiti životne sredine u Brčko distriktu BiH

3.7.2024. Na 52. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove odobren je Nacrt zakona o zaštiti životne sredine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Image for news

Šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Suvad Mašić kazao je da će se ovim zakonom otkloniti svi nedostaci koji su uočeni dosadašnjom primjenom važećeg zakona te će se izvršiti usklađivanje ovog propisa s entitetskim propisima i direktivama Evropske unije. Nacrt zakona dostavlja se Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje. 

Na današnjoj sjednici na prijedlog kluba zastupnika HDZ BiH, SNSD – DEMOS, PDP, US, SBiH, Narod i pravda, SBB i BH blok – SDP BiH i NS BiH članovi Vlade očitovali su se o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi u Brčko distriktu BiH, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH, Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o JP „Luka Brčko“ te o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH po hitnoj proceduri. 

Također, razmatrana je i informacija o realizaciji zaključka Skupštine u vezi s prodajom zemljišta bivše tvornice „Izbor“ na prijedlog skupštinskog zastupnika Uroša Vojnovića. 

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o platama i naknadama u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.