Vlada okončala 67. redovnu sjednicu

12.8.2022. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prvom nastavku 67. redovne sjednice usvojila je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti i zaduženja Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH u pogledu sredstava na transakcionom računu Razvojno-garantnog fonda.

Image for news

Vlada je usvojila i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na sporazum o implementaciji projekata tehničke saradnje: „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH – Faza II kao i Prijedlog odluke o davanјu saglasnosti na angažovanje jednog izvršioca sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – diplomirani inženjer građevinarstva za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za javne poslove.

Članovi Vlade primili su k znanju Informacije u vezi sa upitnikom za države članice MOR-a o ukidanju i povlačenju određenih međunarodnih konvencija, protokola i preporuka, informacije u vezi sa poslaničkim pitanjem poslanika Srđana Blažića o realizaciji projekta E-BEBA kao i Izvještaj o kapitalnim donacijama dodijeljenim JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikt BiH.

Na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove Vlada je razgovarala i o rješavanju problema vodosnabdijevanja stanovnika na područjima Čanda, Ćoseta i Džigura nastalog u vezi presude Apelacionog suda Brčko distrikta BiH.