Vlada održala 56. redovnu sjednicu

25.5.2022. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 56. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Za ove namjene izdvojeno je 390.000,00 KM i novčana sredstva rasporedit će se u jednakim iznosima na sve mjesne zajednice koje ispune uslove za dodjelu donacije.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji.

Članovi Vlade odobrili su i Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist Udruženja građana Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ i Udruženja građana „Organizacija ratnih vojnih invalida“ i Nacrt odluke o usvajanju akcijskog plana provedbe mjera i projekata za period 2023–2025. godine u okviru Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. godine.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u operativni štab za pitanja migracija u BiH kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova porodica osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava.