Spisak imena osoba koje ne postupaju u skladu s rješenjima o samoizolaciji

25.3.2020. Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić na telefonskoj sjednici Kriznog štaba 24. 3. 2020. godine donio je naredbu kojom se nalaže Inspektoratu Brčko distrikta BiH da javno objavi imena osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve s ciljem suzbijanja širenja korona virusa COVID-19.

Image for news

Lica koja su prekršila rješenje o samoizolaciji su: 

  1. Ilija Antunović
  2. Ana Marija Jokić                  
  3. Mirsad Hasetović
  4. Dragica Janjić           
  5. Željko Davidović.