Saopštenje/Saopćenje Odjeljenja/Odjela za zdravstvo i ostale usluge

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.

Image for news

 

Opis/datum

31.03.

01.04.

02.04.

03.04.

04.04. (u 12 sati)

I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan)

1098

1182

1213

1233

1282

II   Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora   (istekao nadzorni period)

0

0

0

0

4

III   Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II)

1098

1182

1213

1233

1278

Napomena:
Shodno naredbi broj: 02-000049/20 od 01.04.2020. godine za 4 lica su izdata rješenja o prekidu izolacije i isti su napustili BiH. 

Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi. 

Opis/datum

04.04 (u 12 sati)

I   Broj lica od kojih je uzet uzorak

109

II   Dobijeni rezultati, a od toga

98

       a) Pozitivni

14

         b)Negativni

84

III   Čeka se na rezultate

11

Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.

Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Pododjeljenju za javno zdravstvo.

 

Dana: 04.04.2020. godine u 12 časova                         Šef Odjela za zdravstvo i ostale usluge

                                                                                          Akif Pezerović, mr oec