Raspisan javni poziv za subvencioniranje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine

26.11.2021. Razvojno-garantni fond Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.