Raspisan Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkih odbora

16.05.2022. Izborna komisija Brčko distrikta BiH raspisuje Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata za Opće izbore u BiH 2022. godine na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Javni oglas je dostupan 20 (dvadeset) dana počev od 16.05.2022.godine.

Javni oglas možete preuzeti na ovom linku:

http://www.vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=97a6bf66-270a-4bfb-9702-5a99e266c193&langTag=bs

Izjavu možete preuzeti na ovom linku:

http://www.vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=3f1a13dc-384c-4c55-b900-972d71346ce6&langTag=bs