Vlada Distrikta okončala 79. redovnu sjednicu, započeta 80. sjednica

16.11.2022. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je okončala 79. redovnu sjednicu usvajanjem prijedloga Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u vezi sa Smjernicama za izradu nacrta zakona o zaštiti mentalnog zdravlja. Cilj donošenja ovog zakona jeste omogućavanje provođenja međunarodno utvrđenih standarda zaštite u oblasti mentalnog zdravlja, kao i da se građanima Distrikta osigura pravo na zaštitu mentalnog zdravlja putem mjera promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih poremećaja, dijagnostike, liječenja i psihosocijalne rehabilitacije.

Image for news

Za potrebe realizacije projekta „Vodosnabdijevanje Brčko“ koja podrazumijeva izgradnju glavnog transportnog cjevovoda Plazulje – Potočari i pripadajućih hidrotehničkih objekata za vodosnabdijevanje grada, prigradskih naselja i gravitirajućih industrijskih zona na području Brčko distrikta BiH s izvorišta Plazulje i dijela vodovodne mreže, Vlada je usvojila Odluku o zaduženju Distrikta po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj na iznos od 6.500.000,00 EUR.

Spomenuti projekat vodosnabdijevanja sastavni je dio projektnog ugovora „Zeleni gradovi 2 – Vodovod Brčko“ koji je potpisan u maju 2022. godine između Brčko distrikta BiH i EBRD-a, u sklopu programa „Zeleni gradovi“.

Vlada je ujedno započela 80. redovnu sjednicu odobrivši Smjernice za izradu nacrta zakona o preduzetničkoj infrastrukturi u Brčko distriktu BiH, na prijedlog šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Osnovni cilj ovog zakona je zakonsko regulisanje sistemske podrška jačanju konkurentnosti privrede Brčko distrikta BiH u domaćim, regionalnim i globalnim lancima vrijednosti, u uslovima rastuće digitalizacije i dekarbonizacije, te je neophodno smjernicama propisati svrhu i sistem preduzetničke infrastrukture, način osnivanja i uspostave kao i kriterije za kategorizaciju preduzetničkih zona i slično.

Na prijedlog Šefa Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove odobrena je Odluka o pristupanju izradi izmjena dijela Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Mujkići II“.

Spomenuta izmjena Regulacionog plana vršit će se u skladu s namjenom zemljišta predviđenim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Brčko (II) – planski period 2007–2017. godine, u smislu planiranja i izgradnje objekta Nastavnog školskog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Brčko distriktu BiH.