Održana tematska sjednica Vlade o evropskim integracijama

30.1.2017. Vlada Brčko distrikta BiH održala je prvu tematsku sjednicu  u vezi s evropskim integracijama, na kojoj su razmatrane Informacija o Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu, Informacija u vezi s pripremom odgovora iz Upitnika Evropske komisije te Informacija u vezi s ispunjenjem mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz reformske agende za period 2015–2018. godine.

Image for news

„Ono što je važno spomenuti a tiče se Brčko distrikta BiH, kada je u pitanju Informacija o Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu, jeste da je Distrikt pohvaljen u segmentu koji se tiče usvajanja Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, dok je negativno ocijenjeno nepravovremeno usvajanje Budžeta Brčko distrikta BiH za 2016. godinu kao i neusvajanje Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju“, istakla je Delfa Dejanović, šefica Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH. U okviru spomenutog izvještaja date su i određene preporuke koje se odnose na uspostavljanje pravnih okvira za pojedine oblasti, usklađivanje pojedinih zakonskih odredbi Brčko distrikta BiH s acquis-jem EU te poboljšanje saradnje između zakonodavnih tijela na entitetskom, državnom nivou i u Brčko distriktu BiH.

Kada je riječ o Informaciji u vezi s pripremom odgovora iz Upitnika Evropske komisije navedeno je da je Brčko distrikt BiH preuzeo obavezu da organi javne uprave i institucije Brčko distrikta BiH, zaključno sa sutrašnjim danom, odnosno do 31. 1. 2017. godine odgovore na 1.770 pitanja koja se odnose na Politički kriterij, Ekonomski kriterij te pravnu stečevinu EU.

„Kolege su na sjednici Vlade dale uvjerenje da će Brčko distrikt BiH ovu svoju obavezu ispuniti u predviđenom roku, te da će svi odgovori za koje je Brčko distrikt BiH preuzeo obavezu biti uneseni u centralnu bazu koju je pripremila Direkcija za evropske integracije BiH. Najveći broj pitanja iz Upitnika odnosi se na oblasti rada Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu te Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH“, istakla je Delfa Dejanović.

2017-01-30-Prva_tematska_sjednica_Vlade-Delfa_Dejanovic

Reformska agenda Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu za period 2015–2018. godine jedinstven je dokument i obuhvata širok spektar mjera u oblastima ekonomije, socijalne zaštite, uprave i vladavine prava. Reformska agenda je usko povezana s ciljevima novog pristupa ekonomskom upravljanju EU na Zapadnom Balkanu i u skladu je s programom ekonomskih reformi. Ovaj dokument iniciran je kroz aktivnosti Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u okviru Foruma za prosperitet i zapošljavanje, održanog u maju 2014. godine uz učešće predstavnika nevladinog sektora, akademske i poslovne zajednice i političkih predstavnika.

Akcioni plan za provođenje mjera iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015–2018. godine pripremljen je u saradnji s resornim organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, i čine ga ukupno 62 mjere, od čega su kao prioritetne mjere navedene: izmjene Zakona o radu, analiza usaglašenosti Zakona o državnoj službi u organima uprave te set antikorupcijskih zakona. Vlada Brčko distrikta BiH je usvojila zaključak kojim se obavezuju šefovi odjeljenja da mjere iz spomenutog akcionog plana ugrade u Program rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.

Informacije koje su razmatrane na današnjoj sjednici Vlade bit će proslijeđene u skupštinsku proceduru.