ODRŽANA KONFERENCIJA „BRČKO DISTRIKT BiH – IZAZOVI ENERGETSKE TRANZICIJE“

31.03.2023. Na inicijativu Zelenog kluba, a u saradnji sa Skupštinom i Vladom Brčko distrikta BiH, danas je održana tematska konferencija pod nazivom „Brčko distrikt BiH – izazovi energetske tranzicije“. Konferenciji su prisustvovali zastupnici Parlamenta sa svih nivoa vlasti, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Brčko distrikta BiH, institucija i civilnog društva.

Image for news

Uvodnim riječima prisutnima su se obratili gradonačelnik Brčko distrikta BiH prim. dr. Zijad Nišić, predsjednik Skupštine Siniša Milić, predsjednik Zelenog kluba poslanika Parlamenta BiH Saša Magazinović te, putem videolinka, supervizor za Brčko Jonathan Mennuti.

Uz prisustvo stručnjaka i predstavnika različitih institucija i međunarodnih organizacija, na konferenciji su razmatrane važne teme koje se tiču energetske tranzicije i reformi neophodnih u oblasti općeg zelenog dogovora s fokusom na energiju, transport, energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i urbanu mobilnost.

Pored činjenice da je Brčko distrikt BiH usvojilo Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je u ranoj fazi implementacije, ukazano je na potrebu nastavka uređenja zakonodavnog okvira i izrade podzakonskih akata.

Naglašeno je da jasno iskazano opredjeljenje mora biti praćeno konkretnim aktivnostima i izdvajanjima novčanih sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH u korist energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Na konferenciji je iskazana spremnost donosilaca odluka da, bez obzira na političku orijentaciju, rade zajedno kako bi osigurali da međunarodno preuzete obaveze bile ispunjene u kraćem vremenskom periodu.

Konferencija je održana uz podršku otvorenog regionalnog fonda i podrške zelenim parlamentarnim grupama u regiji od strane GIZ-a.