Obavještenje o nastavku provođenja Ankete o potrošnji domaćinstva na području Distrikta

11.1.2022. U skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine Agencija za statistiku BiH će u periodu od januara do maja 2022. godine na području Brčko distrikta BiH nastaviti s provođenjem Ankete o potrošnji domaćinstva.

Image for news

Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru s ciljem zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.

Prema Zakonu o statistici BiH i Zakona o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije BiH garantuju punu povjerljivost podataka.