Nastavljena 64. redovna sjednica Vlade

5.8.2019. U nastavku 64. redovne sjednice Vlade usvojeni su izvještaji i akcioni planovi Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Odjeljenja za javni registar, Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i Ureda za upravljanje javnom imovinom na prevazilaženju nedostataka po izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za period 1. 1. do 31. 12. 2018. godine.

Image for news

Usvojena je i Odluka o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za članove Radne grupe za izradu godišnjeg plana upravljanja i održavanja objekata u sistemu socijalnog stanovanja kao i Odluka o predaji rashodovanih osnovnih sredstava u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Primljen je k znanju Izvještaj o radu Inspektorata za period od aprila do juna 2019. godine kao i Informacija u vezi sa ispunjavanjem mjera iz srednjoročnog programa prioriteta Brčko distrikta BiH u procesu evropskih integracija za period od 2015. do 2010. godina. Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za javne poslove za angažovanje jednog izvršioca po ugovoru o djelu.