VIII. Godišnja konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem

U Brčko distriktu Bosne i Hecegovine održana je VIII. Godišnja konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Savremeni izazovi i perspektive socijalnog rada: Očuvanje temeljnih vrijednosti ljudskih prava, socijalne pravde i solidarnosti u društvu”.

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić istakao je da je ova konferencija dobra prilika za razmjenu dobrih praksi i novih naučnih saznanja.

„Mi socijalne radnike nazivamo tihim čuvarima društva. Ovo je posao koji mora da sadrži i empatiju i odgovornost. Moram istaći da imamo dobro razvijenu mrežu socijalne zaštite. Ova konferencija će biti poligon da usvojimo nova znanja i prakse i da unaprijedimo sistem socijalne zaštite, a to je svakako i jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju”, istakao je gradonačelnik Nišić.

Predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH Mirnes Telalović naveo je da se kroz ovu konferenciju nastoji ukazati na potrebu reforme socijalne zaštite.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je kazao da će ova konferencija poslužiti da se u fokus javnosti vrati oblast socijalne politike i zaštite.

„U društvu u kojem danas živimo, neophodno je da posvetimo posebnu pažnju socijalnim radnicima kako bi na neki način pokušali da ozdravimo naše društvo”, istakao je ministar Delić.

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Brian Aggeler ovom prilikom zahvalio se partnerima na organizaciji konferencije.

„Zahvaljujem se Vladi i Skupštini Brčko distrikta BiH na današnjoj podršci u organizaciji ove konferencije koja nudi izvanrednu priliku za razgovor o svakodnevnim aktivnosti i izazovima s kojima se suočavaju socijalni radnici. Nužno je da socijalni radnici u svom radu primjenjuju pristupe zasnovane na pravima prilikom pružanja usluga korisnicima čime će doprinijeti ostvarenju socijalne pravde u skladu sa međunarodnom definicijom socijalnog rada”, istakao je ambasador Aggeler.

Organizatori VIII. godišnje konferencije socijalnog rada su Savez socijalnih radnika i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BiH u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije BiH, Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske i Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Brčko distrikta BiH, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.