Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala informacije u vezi sa obilnim padavinama na području Distrikta

1. 6. 2023. Kolegij Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine razmatrao je danas informacije o stanju usljed obilnih padavina koje su zahvatile područje Distrikta.

Image for news

Naime, kako je Odjeljenje za javnu sigurnost izvijestilo na kolegiju, nakon dužeg perioda trajanja padavina na području Brčko distrikta BiH došlo je do povećanja vodostaja rijeka unutar slivnog područja rijeke Brke, Zovičice i rijeke Tinje, što je dovelo do materijalne štete na infrastrukturnim objektima i poljoprivrednim površinama.

Iz Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu potvrdili su da su obišli slivove rijeka Brke, Zovičice i Tinje te branjenog područja naselja Krepšić i Vučilovac, gdje je došlo do plavljenja zemljišta, oštećenja lokalnih puteva i otežanog kretanja vozilima. Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, uz koordinaciju s Odjeljenjem za javnu sigurnost i JP „Putevi Brčko“, vrši radove na otklanjanju uzroka i saniranju posljedica prouzrokovanih bujičnim vodama.

Vodostaj rijeke Save na dan 31. maj 2023. godine stagnira, a što se tiče stanovništva, nema životno ugroženih.

Vlada Distrikta je ujedno razmatrala preporuku o vršenju kontrole vode u područjima koja su zahvaćena obilnim padavinama, za šta je zaduženo Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.