Jonathan Mennuti novi supervizor za Brčko distrikt BiH

30.6.2022. Jonathan Mennuti zvanično je preuzeo funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao i funkciju supervizora za Brčko distrikt BiH. Prije Mennutija ovu funkciju obavljao je Michael Scanlan.

Image for news

Visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravio je imenovanje novog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko i kazao da je siguran da će veliko iskustvo Mennutija i poznavanje situacije u regiji značajno doprinijeti provođenju misije OHR-a.

Mennuti je karijerni diplomata Više službe za vanjske poslove, u rangu ministra-savjetnika. Prije dolaska u BiH, Mennuti je obavljao funkciju vršioca dužnosti načelnika pri uredu državnog podsekretara za rukovođenje i direktora za napredovanje u karijeri i raspoređivanje na funkcije Ministarstva vanjskih poslova SAD-a u Washingtonu, D.C.

Prethodno je u Washingtonu vršio dužnost zamjenika izvršnog direktora Biroa za evropske poslove i Biroa za poslove s međunarodnim organizacijama i zamjenika izvršnog direktora Izvršnog sekretarijata u State Departmentu. U inostranstvu je obavljao dužnosti u Istanbulu, Turska; Beogradu, Srbija; Almatiju i Astani, Kazahstan; te u Moskvi, Rusija. Prije nego se pridružio State Departmentu, radio je za Ministarstvo trgovine SAD-a pri ambasadama u Atini, Grčka, i Seulu, Južna Koreja.

Mennuti je diplomirao na Univerzitetu Georgetown u oblasti vanjskih poslova, a postdiplomski studij međunarodnih odnosa i zvanje magistra nauka stekao je na Univerzitetu Yale. Učio je bosanski, turski, srpski, ruski i grčki jezik.

Foto: OHR