Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica

14.11.2022. Odjeljenje za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica.

Image for news

Cilj Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite ljudi, materijalnih dobara i životne sredine na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Javni poziv i obrasce možete preuzeti na ovom linku:

http://js.bdcentral.net/Publication/Read/javni-poziv-za-finansiranje-projekata-8?lang=bs