Izbor i promjena entitetskog državljanstva

1. Gdje možete da provjerite da li imate određeno entitetsko državljanstvo?
- Provjeru možete izvršiti kod matičara u mjestu u kome ste upisani u knjigu državljana.

2. Šta treba da uradite ukoliko nemate određeno entitetsko državljanstvo ili imate
državljanstvo jednog entiteta a želite državljanstvo drugog entiteta?
- Treba da podnesete zahtjev za izbor ili promjenu entitetskog državljanstva nadležnom ministarstvu entiteta čije državljanstvo želite steći, putem Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH.

3. Gdje podnosite zahtjev ?

- Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predaje se na šalter broj 6 u zgradi Vlade u vremenu od 07:30 do 16:00 sati ili 14 matičnih službi - ureda na ruralnom dijelu Brčko distrikta BiH.

4. Koje dokumente prilažete uz zahtjev?

- za sticanje državljanstva entiteta Republike Srpske:
 • uvjerenje o državljanstvu BiH/Federacije BiH ili ovjerenu kopiju važeće putne isprave;
 • ovjerenu kopiju važeće lične karte;
 • potvrda o prebivalištu - original ili ovjerena kopija; dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi (naknadi).
- za sticanje državljanstva entiteta Federacije BiH:
 • uvjerenje o državljanstvu BiH/RS ili ovjerenu kopiju važeće putne isprave;
 • uvjerenje o entitetskom državljanstvu, osim za lice koje nema izjavljeno entitetsko državljanstvo;
 • ovjerenu kopiju važeće lične karte;
 • izvod iz matične knjige rođenih, od nadležnog organa po mjestu upisa činjenice rođenja, original ili ovjerena kopija;
 • potvrda o prebivalištu u Brčko distriktu BiH, original ili ovjerena kopija; dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.
5. Koliko treba uplatiti na ime takse za sticanje državljanstva entiteta?
 • Za sticanje državljanstva Rebublike Srpske potrebno je izvršiti uplati administrativne takse u iznosu od 10,00 KM na računa naveden na zahtjevu.
 • Za sticanje državljanstva Federacije BiH potrebno je izvršiti uplatu administrativne takse u iznosu od 10,00 KM na račun naveden na zahtjevu.
6. Gdje možete dobiti zahtjev?
- Zahtjev možete dobiti na info pultu u zgradi vlade Brčko distrikta BiH i u svih 14 matičnih ureda na području Brčko distrikta BiH: Bijela, Brka, Boderište, Brezik, Brezovo Polje, Bukvik, Gornji Rahić, Gornji Zovik, Krepšić, Maoča, Ražljevo, Seonjaci, Ulice i Šatorovići.

7. Zašto je važno da imate određeno entitetsko državljanstvo?
 • Entitetsko državljanstvo je neophodno za dobijanje lične karte.
 • Bez entitetskog državljanstva nije moguće ostvariti pravo glasanja, jer ćete biti na biračkom spisku entiteta čije državljanstvo imate.
 • Dobijanjem entitetskog državljanstva građanima Brčko distrikta BiH omogućava se ostvarivanje prava u entitetima.
8. Koliko puta možete izabrati ili promijeniti entitetsko državljanstvo?
- Pravo na izbor ili promjenu entitetskog državljanstva možete ostvariti jednom po osnovu prebivališta Brčko distrikta BiH.