Šef Odjeljenja za javnu sigurnost na 8. Evropskom forumu civilne zaštite

Šef Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Bogdan Bratić učestvovao je na 8. Evropskom forumu civilne zaštite održanom 4. i 5. juna 2024. godine u Briselu.

Image for news

Tema ovogodišnjeg foruma bila je „Oblikovanje unije otporne na katastrofe: ucrtavanje puta za budućnost evropske civilne zaštite” na kojem je dat osvrt na postignuća Mehanizma unije za civilnu zaštitu, kao i prilika za stvaranje ideja za daljnji razvoj, inovacije i saradnju.

Evropski forum civilne zaštite predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu znanja, izgradnju saradnje i umrežavanje među učesnicima koji su uključeni u evropsku civilnu zaštitu, a glavni cilj je podstaknuti budući razvoj u Mehanizmu unije za civilnu zaštitu (UCPM) te stvoriti mreže i prilike za saradnju u području upravljanja rizikom od katastrofa.

Ovaj događaj, koji se održava u organizaciji Evropske komisije svake dvije godine, okuplja više od 1.000 učesnika, uključujući predstavnike vlada, lokalnih, nacionalnih i regionalnih tijela civilne zaštite, hitnih službi, institucija EU, naučne zajednice i privatnog sektora i prepoznat je kao ključna platforma za dijalog i zajedničko djelovanje s ciljem jačanja otpornosti evropske zajednice na katastrofe.