Vlada Distrikta izdvaja novčanu pomoć za Općinu Čelić

15.06.2022.
Na održanoj 59. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Odluku o odobravanju Programa samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2022. godini, čija je svrha doprinos razvoju poljoprivrede Distrikta, u vidu finansijske podrške za lica koja žele započeti ili su započela poljoprivrednu proizvodnju.

Image for news

Kriteriji na osnovu kojih će se vrednovati podnesene aplikacije su, između ostalog, značaj projekta i njegov doprinos poboljšanju uslova za razvoj, doprinos projekta stvaranju uslova za zapošljavanje i mogućnost dodatnog zapošljavanja u naredne dvije godine, kao i održivost projekta.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u svrhu liječenja specifičnih bolesti van Distrikta, po preporuci Komisije FZO, čije liječenje nije moguće u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH, niti u zdravstvenim ustanovama okruženja s kojima FZO Brčko distrikta BiH ima ugovor.

Usvojena je Odluka o odobravanju donacije i usvajanja Programa utroška sredstava za tekuće donacije mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, koju je predložilo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove. Spomenutom odlukom odobravaju se donacije u svrhu podmirivanja tekućih troškova, u vidu komunalnih troškova, troškova administracije, poreza, taksi i drugih troškova neophodnih za nesmetan rad mjesne zajednice.

Vlada Distrikta je na sjednici odobrila prijedlog Direkcije za finansije Distrikta o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 50.000,00 KM za pomoć Općini Čelić, zbog štete nastale uslijed poplava.