Započeta redovna 89. sjednica: Usvojena Strategija razvoja sporta u periodu 2023–2028. godine

08.02.2023. Na današnjoj započetoj 89. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu odobrena je Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta Brčko distrikta BiH u periodu 2023–2028. godine.

Image for news

Osnovni cilj ovog dokumenta ogleda se u pružanju strateške orijentacije o ulozi sporta u Brčko distriktu BiH, podsticanje debate o konkretnim problemima, povećanje uloge sporta u kreiranju politike Brčko distrikta BiH i podsticanje javne svijesti o potrebama i posebnostima ovog sektora.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o odobravanju nastavka isplate stipendija postojećim stipendistima s područja Brčko distrikta BiH za 2023. godinu, kako bi se nastavila isplata stipendija postojećim stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija u skladu s Odlukom o kriterijima i načinu dodjele donacija – stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Vlada je usvojila prijedloge Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge koji se tiču odobravanja Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti člana porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida te Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti demobilisanog borca i člana uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Distrikta u 2023. godini.

Na prijedlog istog Odjeljenja usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti civilne žrtve rata na području Brčko distrikta u 2023. godini.

Godišnji plan gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2023. godinu također je usvojen na prijedlog šefa Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.