Odobreni prijedlozi Odjeljenja za obrazovanje po pitanju visokoškolskih ustanova, studijskih programa i akademskih zvanja

18.01.2023. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine okončala je današnju 86. redovnu sjednicu usvojivši prijedloge Odjeljenja za obrazovanje, a tiču se regulisanja određenih pitanja za visokoškolske ustanove na području Distrikta, studijskih programa kao i izbor u akademska zvanja.

Image for news

Naime, odobrene su smjernice za izradu nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu BiH. Kako je navedeno iz Odjeljenja, cilj koji se želi postići ovim propisom je usklađivanje istog s Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH i Odlukom o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH te preporukama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH kako bi se regulisao proces izdavanja rješenja za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Vlada je ujedno odobrila smjernice za izradu nacrta Pravilnika o postupku licenciranja studijskih programa u Brčko distriktu BiH kojim će se detaljnije propisati osnivanje i ukidanje studijskih programa, te istovremeno izvršiti usklađivanje istog s Preporukama o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Također su odobrene Smjernice za izradu nacrta pravilnika o općeprihvaćenim standardima i kriterijima za izbor u akademska zvanja na području Brčko distrikta BiH. Šef Odjeljenja za obrazovanje pojasnio je da će donošenjem ovog podzakonskog akta urediti materija koja reguliše postupak izbora u akademska zvanja na području Brčko distriktu BiH, odnosno detaljnije propisati uslove za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja.

Vlada je na sjednici usvojila prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za zdravstvo JZU „Zdravstveni centar Brčko“ u visini od oko 11.200.000,00 KM.