Vlada Distrikta usvojila Strategiju za mlade za period 2022–2026.

11.01.2023. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na današnjoj održanoj 85. redovnoj sjednici usvojila Nacrt odluke o usvajanju prijedloga Strategije za mlade Brčko distrikta BiH za period 2022–2026. godine kojeg je predložilo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove.

Image for news

Kako je navedeno, Strategija za mlade Brčko distrikta BiH za period 2022–2026. godine predstavlja strateški dokument namijenjen boljem položaju mladih u Brčko distriktu BiH kao i efikasnim upravljanjem postojećim i novim resursima ove administrativne jedinice. Cilj ove strategije je da se unaprijedi položaj mladih, omladinskog sektora i omladinskih organizacija kao i odnos vlasti i mladih te sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno učešće u društvenoj zajednici u kojoj žive.

Također, na prijedlog istog odjeljenja, odobren je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH.

Na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, Vlada je usvojila Zaključak o davanju saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole Javnom preduzeću „Putevi Brčko“ Brčko distrikta BiH za izgradnju kružnog toka na lokaciji „Kuglana“, koja obuhvata ukrštanja Bulevara mira i ulica: Uzunovića, Josipa Juraja Štrosmajera i kraka ulice Svetog Save.