Započela 44. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

8.5.2024. Na 44. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobren je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Image for news

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobren je Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći demobilisanom borcu i članu uže porodice umrlog demobilisanog borca i civilnim žrtvama rata na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u 2024. godini u visini od 600.000 KM.

Na prijedlog istog odjeljenja data je saglasnost na Odluku o usvajanju izmjene plana rada kao i izmjena finansijskog plana Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2024. godinu.

Članovi Vlade dali su saglasnost na Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom usvojena je Odluka o fondu stanova socijalnog stanovanja. Također, odobren je i Nacrt odluke o promjeni namjene dobra u općoj upotrebi.

Na današnjoj sjednici je na prijedlog Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju razmatrana Informacija o planiranim aktivnostima za realizaciju manifestacije „Dani brčanske dijaspore”. Predloženi datum za održavanje ovog događaja je 31. juli 2024. godine.

Članovi Vlade dali su i saglasnost na sadržaj i izgled Budžeta za građane Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.