Objavljena Rang - Lista korisnika projekta za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu

31.08.2022. - Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o načinu raspodjele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu
zajednicu za 2022.godinu, broj: 02-000010/22 od 16.03.2022. godine, Komisija za odabir korisnika imenovana Odlukom šefice Odjeljenja broj: 35-000184/22 od 01.04.2022. godine
utvrđuje Rang-Listu korisnika projekta za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu.