Press konferencija - sudske presude štetne po imovinu Brčko distrikta BiH

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić održao je press konferenciju o sudskim presudama štetnim po imovinu Brčko distrikta BiH

Image for news