Odobren Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na 19. redovnoj sjednici, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, usvojila Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima za 2023. godinu.

Image for news

Visina sredstava za podršku penzionerskoj populaciji s ciljem poboljšanja njihovog socijalnog stanja iznosi  1.470.000,00 KM.

U okviru 19. redovne sjednice razmatran je i Izvještaj Komisije za procjenu štete od bolesti afričke svinjske kuge, odnosno prvih 49 pojedinačnih zahtjeva lica koja su pretrpjela štete usljed ove bolesti.

Vlada Brčko distrikta BiH podržala je i inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Vijeća Evrope za realizaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja” – CEB III.